Safehaven

Nimi: Safehaven
Koko: Keskikokoinen
Perustettu: 24 vuotta sitten

Ympäristö

Safehavenin muurien ulkopuolelta löytyy metsäaluetta ja vesistöä, joista hankitaan suurin osa ravinnosta kalastamalla, keräämällä ja metsästämällä. Metsä on tiheää sekametsää, jonka uumenissa elää niin zombeja kuin villipetoja. Vesistöön kuuluu muun muassa lampia, puroja ja jokia. Myös suurempia vesialueita on lähellä yhteisöä. Alueella voi törmätä yksittäisiin taloihin ja rakennuksiin, joita ei näy kartalla.

Mitä paikkoja Safehavenista löytyy?

• Omakotitaloja, jotka toimitavat asuintaloina.
• Sairastuvaksi muutettu talo, jossa toimii Safehavenin alkeellinen terveydenhuolto. Paikassa on myös tarjolla väliaikaisesti yöpyville sänkypaikkoja.
• Taverna nimeltään The Fountain, josta saa vettä, simppeliä ruokaa sekä paikan päällä tehtyä pontikkaa, viiniä sekä olutta vaihtokauppaperiaatteella.
• Vaihtokaupan pohjalle perustettu kauppa, joka ottaa mieluusti vastaan resursseja myös ulkopuolisilta. Kaupasta saa muun muassa kuponkeja, joilla saa juotavaa sekä syötävää The Fountainista.

Resursseista:

• Muurien sisällä kaivo ja viljelyä niin ulkona kuin kasvihuoneissa.
• Pienimuotoisesti hyötyeläimiä; kanoja ja lehmiä.
• Osaavat käyttää luonnonyrttejä lääkkeinä.
• Aseet tulevat ulkopuolelta. Osaavat valmistaa luoteja ja alkeellisia lyöntiaseita.
• Teknologia tulee ulkopuolelta. Generaattoreilla saadaan aikaiseksi hieman käyttösähköä.
• Käytössä pari autoa ja hevosia pitkien matkojen kulkemiseen.

Tavoitteet ja periaatteet

• Säilyttää sivilisaatio ja demokratia saarella.
• Pitää jäsenensä terveinä ja turvassa.
• Avoimet ovet ulkopuolisille tietyllä varauksella.
• Yhteistyö, yhteisöllisyys ja lähimmäisen auttaminen.
• Suuripiirteinen omavaraisuus.
• Vaihtotalouden ylläpito.
• Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa, jos mahdollista.

Lait:

• Älä tapa ihmisiä, olkoon he Safehavenin asukkaita tai ei.
• Älä varasta/hamstraa yhteistä omaisuutta.
• Yleisissä äänestyksissä jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.
• Yöllä muurien ulkopuolelle meno kiellettyä paitsi poikkeustapauksissa.
• Pääsy asevarastoon, lääkevarastoon ja ruokavarastoon vain asianomaisilla.
• Muurien sisällä tuliaseiden hallussapito vain luvan kanssa.
• Pureman saaneen täytyy ilmoittautua heti sairastuvalle.
• Sääntöjen rikkomisesta seuraa aina rangaistus.
• Psyykkisten kykyjen käyttäminen yhteisön muurien sisällä kielletty.

Rangaistukset:

• Murha: Häätäminen yhteisöstä.
• Varkaus/luvaton hallussapito: Kotiarestia rikkeen vakavuuden mukaan.
• Äänien väärentäminen/muokkaaminen: Äänioikeuden evääminen määrätyksi ajaksi.
• Luvaton oleskelu: Kotiarestia rikkeen vakavuuden mukaan.
• Psyykkisten kykyjen käyttö: Rikkeen vakavuudesta riippuen rangaistun vaihtelee kotiarestista häätämiseen yhteisöstä.

Hallinto

Safehavenin poliittinen järjestelmä on simppeli perustuen moderniin demokratiaan. Kansan ääni on se, joka päättää asioista, mutta yhteisöllä on oma luotettujen, valittujen henkilöiden hallitus, joka hoitaa lakien ja päätösten toteutumisen. He myös vastaavat uusien asukkaiden liittymisestä Safehaveniin ja mahdollisista oikeudenkäynneistä. Johtaja pitää huolen, että yhdenvertaisuus säilyy ja ottaa vastuun tietyistä yhteisöä koskevista asioista kuten häätöjen määräämisestä sekä yhteisön edustamisesta muurien ulkopuolella. Oikea käsi toimii johtajan sijaisena, jos jostain syystä tämä on estynyt.

Johtaja: David Blake
Oikea käsi: Elliot Cohza

Yhteisön jäseneksi

Alun perin yhteisön jäseneksi pääsi vain omakotitaloalueen alkuperäiset asukkaat ja heidän sukulaiset sekä poikkeustapauksessa ystävät. David Blaken hallinnon aikana ovet ovat kuitenkin avautuneet ulkopuolisille, jotka ovat halukkaita asettumaan aloilleen Safehaveniin. Muutamia vaatimuksia asukkaana olon takaamiseksi:

• Sitoutuminen yhteisiin lakeihin ja sääntöihin.
• Osallistuminen yhteisön ylläpitoon jonkin itselleen sopivan tehtävän kautta. (Esimerkiksi maanviljely, vartiointi, asuntojen ylläpito, tutkimusmatkailu...)
• Suostumus pienimuotoiseen haastatteluun ennen aloilleen asettautumista.
• Asukkaiksi on tervetulleita kaikki lajit; Ihmiset, hyveet ja synnit.

Suhteet muiden yhteisöjen kanssa

Edenia: Aikoinaan johtaja John on tehnyt kyseisen yhteisön kanssa suullisen sopimuksen, jonka perusteella he eivät sotkeudu toistensa asioihin. Välit ovat viileähkön neutraalit. Davidin noustessa johtajaksi on mies alkanut pohtimaan pitäisikö tiukalle rasistisuutta hipovalle yhteisölle tehdä jotain, mutta vielä asian eteen ei olla tehty mitään.

Historia

John ja Margaret Blake perustivat kotinsa ympärille yhteisön nopeasti, kun virus alkoi levitä maailmalla. Poliitikkona John otti asiat kätösiinsä luontaisesti ja johti rakennustoimia, joilla silloin Everfieldiksi kutsuttu lähiö muuteksiin linnakemaiseksi turvapaikaksi, jonne asukkaat linnoittuivat turvaan ulkomaailmalta. Vain näiden yhteisön sukulaisille ja ystäville avattiin ovet vuosien varrella ja noin viiden vuoden päästä David Blake, joka on Johnin ja Margaretin, perustajien poika saapui yhteisöön pienen selviytyjäryhmän kanssa, joista muut otettiin mukaan pitkin hampain. Muuten Everfield pysyi pitkän aikaan kovin sulkeutuneena paikkana vuosien ajan, jos joitain satunnaisia poikkeuksia ei otettu huomioon. Kuitenkin 5 vuotta sitten tapahtunut kulkutauti pyyhki suuren määrän sen asukkaita pois mukaan lukien johtaja John Blaken, jonka poika David Blake peri tämän tittelin. Sen jälkeen Everfieldiin tehtiin muutoksia, muun muassa nimi muutettiin Safehaveniksi ja ovet avattiin ulkopuolisille aiempaa laajemmin.

Yhteisö ja tekstit © Reddari