Kyvyt

Hyveille ja synneille on DNA:ssa ilmenneen mutaation myötä siunaantunut psyykkisiä kykyjä, joista se voi hallita vain yhtä elinkaarensa aikana. Joillakin kyvyillä on vielä omia erikoispiirteitään, mutta niistä lisää alla kunkin kyvyn kohdalla.

Periaate

Kykyjen käyttäminen ei ole ilmaista vaan ne vaikuttavat hyveisiin ja synteihin seuraavilla tavoilla:
- Hyveet menettävät pikkuhiljaa mielenterveyttään ja tulevat lopulta hulluiksi
- Synnit mutatoituvat ja muuttuvat lopulta epämuodostuneiksi hirviöiksi

Hinnan suuruus, joka kyvyistä maksetaan, riippuu paljon kyvystä ja siitä, mitä hahmo kyvyllään tekee. Esimerkiksi illuusion näköharhan välittäminen: käyttö maksaa, jos illuusio on pitkäkestoinen tai hahmo näyttää joko toisen ihmisen tai zombin.

Taulukko selventää minkä laatuisia oireita hahmoilla voi esiintyä missäkin vaiheessa. Juuri näitä ei ole pakko käyttää vaan pelaaja voi keksiä oireita myös itse, kunhan vakavuusasteet noudattavat taulukkoa.

Osaaminen

Kyvyn osaaminen ilmaistaan asteikolla 1-5, jossa 1 on huonoin ja 5 paras. Lisäksi kirjoitetaan lyhyt selitys mitä kyky sisältää ja osaamista ilmaiseva numero auki. Kykyjä voi harjoitella vapaasti, mutta niiden käyttäminen ja kehittäminen maksaa joko mielenterveyttä tai mutatoitumista, joten korkeataitoinen ei voi olla enää selväjärkinen tai kovin ihmismäinen.

Esimerkkejä

Mielen manipulaatio – näköharha :

1 – Pieneksi hetkeksi esineharha.
2 – Pitemmäksi hetkeksi esineharha tai vastaavasti isompia esineitä/pieniä eläimiä.
3 – Esineitä, huonekaluja ja koirankokoisia eläimiä.
4 – Huonekalut, isot eläimet ja zombit.
5 – Edellä mainittujen lisäksi myös toiset ihmiset.

Telekinesia :

1 – Pienen esineen nosto käsiä apuna käyttäen. Esine pysyy ilmassa max. 30 sekuntia.
2 – Hieman isomman esineen nosto tai vastaavasti pienempien esineiden ilmassa pitoaika kasvaa. Kädet yhä apuna.
3 – Esineitä, pienempiä huonekaluja, kuten tuoli ja rahi. Kädet isommissa esineissä apuna.
4 – Huonekalut ja tätä isommat esineet. Isommat esineet max. 30 sekuntia.
5 – Kaikki edellä mainitut, mutta kestolla ei ole enää merkitystä.

Kyvyt

Divinaatio
Divinaatio on asioiden näkemistä ja nähtyjen asioiden tulkintaa. Tällä taidolla hahmo näkee joko menneeseen, nykyhetkeen tai tulevaan eli yksi hahmo ei voi nähdä näitä kaikkia. Näyn saaminen kestää vain lyhyitä hetkiä ja ovat tulkinnanvaraisia. Hahmo ei voi nähdä sataa vuotta menneeseen tai tulevaan, sillä yleensä näyt koskevat jonkun henkilön elämäntapahtumia.

Henkiparannus
Henkiparannus on kyky, jossa käyttäjä kykenee edesauttamaan haavojen parantumista ja lievittämään niin kipua, kuin sairauden oireita. Kyvyllä ei kykene luomaan uutta luuta tai kudosta, ainoastaan lievittämään kipua tällaisissa tapauksissa eikä poistamaan sairauksia. Parannuskyvyllä ei pysty vaikuttamaan hyveiden mielenterveyteen tai syntien mutatoitumiseen. Kyky vaatii kosketuskontaktin toimiakseen.

Kaivon katsonta
Kaivon katsonta tarkoittaa henkilöä, jolla on kyky aistia ja löytää kohta, johon kaivo on järkevä rakennuttaa. Pelissä kykyä on laajennettu koskemaan myös muita resursseja, säteilyä, ihmisiä ja eläimiä. Kyky ei ylety elottomiin asioihin. Käyttäjä kykenee aistimaan asiat 500 metrin säteellä itsestään ja tämän jälkeen hahmo joutuu siirtymään, jos haluaa nähdä pitemmälle. Hahmo kykenee aistimaan vain yhtä asiaa!

Materialisointi
Materialisointi on elottomien esineiden teleporttaamista paikasta toiseen. Teleporttausmatka riippuu osaamistasosta. Siirrettävät esineet eivät voi olla kovinkaan isoja vaan suurin mahdollinen esine on sellainen, joka mahtuu reppuun.

Mielen manipulaatio
Mielen manipulaatio tarkoittaa aistiharhoihin perustuvien illuusioiden luomista. Käyttäjä kykenee vaikuttamaan vain yhteen viidestä aistista; näkö, kuulo, haju, maku ja tunto. Luodut harhat eivät kestä kovinkaan kauaa ja hinta on sitä korkeampi, mitä tarkempi luotu harha on.
Aistien lisäksi kyvyllä on mahdollista vaikuttaa lievästi myös tunnetilohin, esim. ilo, pelko, onnellisuus... Kesto riippuu hahmon kyvyistä ja lähtötilanne on vain joitain minuutteja. Parhainkin pystyy vaikuttamaan tunnetiloihin korkeintaan parin tunnin ajan.
Hox, harhoilla muokataan jo olemassa olevaa tilannetta eikä tilanteesta voi poistaa mitään!

Muistojen manipulaatio
Muistojen manipulaatio on kyky, jolla voidaan vaikuttaa muistoihin. Käyttäjä kykenee joko vääristämään muistoa tai jopa poistamaan pieniä pätkiä muistoista. Muistojen poistamisen vaikutus ei ole pysyvä, mutta kesto lisääntyy hallinnan myötä. Manipuloidessaan muistoja, käyttäjä voi muuttaa jonkin asian toiseksi. Esimerkiksi uhkaavan tilanteen kokenut voi muuttaa muistoa mieleisemmäksi. Manipulaatio koskee vain jo olemassaolevia muistoja ja sen osia, eikä sillä voi luoda muistoa tyhjästä.
Hox, muistojen poistoa ei voi tehdä ilman toisen pelaajan lupaa!

Prekognitio
Prekognitiolla tarkoitetaan asioiden ennalta tietämistä. Ennalta tietäminen ei ylety tuleviin tapahtumiin vaan tarkoittavat nimenomaan toisesta olennosta saatavia tietoja, jotka voivat olla nimestä pieneen pätkään menneisyyttä. Prekognitio ei paljasta hahmon kaikkia tietoja saatikka synkkiä salaisuuksia. Mitä korkeammalla taitotaso on, sitä tarkempia tietoja hahmo kykenee saamaan.

Psykoskopia
Psykoskopia on tiedonkeruuta elottomista esineistä, joita käyttäjä koskettaa. Saatu tieto voi koskea esimerkiksi esineen alkuperää, sen tekijää tai omistajia. Mitä korkeampi taitotaso, sitä tarkempaa tietoa esineestä voi saada.

Telekinesia
Telekinesia on kyky, jossa käyttäjä pystyy liikuttamaan elottomia tavaroita. Liikuteltavien tavaroiden koko riippuu osaamistasosta. Liikuteltavan tavaran on oltava näköpiirissä.

Telepatia
Telepatia on ajatustenlukukyky, joka vaatii näköyhteyden kohteeseensa. Kyky on rajallinen eikä sen avulla voi salakuunnella kokonaisia keskusteluja vaan käyttäjä kuulee joko sanan tai lauseen sieltä täältä.