Maailma

Cladesin tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen rinnakkaistodellisuuteen, joka muistuttaa lähes täysin omaa maailmaamme 2020-luvulla. Tämä maailma kuitenkin koki loppunsa, kun liikakansoituksen seurauksena salaperäinen pandemia levisi ja herätti kuolleet jälleen henkiin zombeina. Pelin tapahtumat sijoittuvat Sufton Ness -nimiselle niemelle, joka on maantieteellisesti n. Luxemburgin kokoinen. Pelin edetessä maailmaa ja sen salaisuuksia paljastetaan lisää.

Ympäristö

Sufton Nessin ilmasto on meren takia siedettävä ympärivuoden, vaikka vuodenajat ovatkin selkeät. Talvella lämpötila painuu pakkasen puolelle, kun taas kesäisin päästään myös hellelukemiin. Meren takia niemellä tuntuu tuulevan jatkuvasti ja varsinkin viileämpinä aikoina tuuli pureutuu luihin ja ytimiin. Sateet ovat myös melko yleisiä ja talvella sade voi tulla myös lumena.
Niemen maasto on hyvin tasaista, sillä se on vanhaa merenpohjaa. Korkeita vuoria ei siis Sufton Nessistä löydy.

Kasvillisuus ja eläimistö ovat samat, kuin meidän maailmassamme. Metsät koostuvat niin lehti-, kuin havupuistakin. Hyvillä kasvupaikoilla vallitsee luonnontilaiset koivikot ja jalopuumetsät, kun taas sisäisemmässä osassa puusto muuttuu havupuuvaltaisiksi ikimetsiksi.
Kasvillisuus on vallannut hylätyt kaupungit tehokkaasti. Pääasiassa maisema on vehreä ja luonnontilainen, mutta ydinvoimaloiden lähettyvillä se muuttuu lakastuneeksi ja kuolleennäköiseksi, vaikka maailmanlopusta onkin jo neljännesvuosisata.

Kulttuuri

Niemen ja lähialueiden kulttuuri on monipuolinen sulatusuuni erilaisia tapoja ja etnisyyksiä. Uskontoja on monia ja maailmanlopun jälkeen on syntynyt myös uusia, kun ihmiset ovat hakeneet lohtua itseään suuremmista voimista. Meidän maailmamme uskonnot on siirretty peliin sellaisinaan yksinkertaisuuden vuoksi.
Vanhojen tapojen lisäksi myös uudet kulttuurit ovat päässeet syntymään yhteisöjen myötä, kun ihmiset ovat hakeneet turvaa määrästä. Tällä hetkellä pelissä on kolme hyvin erilaista yhteisöä, joista voi lukea lisää omilta sivuilta.

Talous

Maailmanlopun myötä raha menetti arvonsa ja kansa taantui takaisin niin vaihtotalouteen, kuin omavaraisuuteenkin. Vaihtokauppa on mahdollisuuksien mukaan vilkasta, jos vain on jotain, jota vaihtaa. Omavaraisuus on tärkeää ja minimalistinen elämäntyyli yleistynyt, sillä isoa omaisuutta ei ole mahdollista siirtää jalkaisin. Se, mitä et pysty itse tuottamaan, vaihdetaan jonkun muun kanssa.

Johto ja lainvalvonta

Sufton Nessissä ei ole yhtä johtajaa vaan valta niemen tapahtumista on yhteisöjen johtajien käsissä. Yhteisöillä on omat lakinsa, joiden noudattamista valvotaan parhaan kyvyn mukaan, mutta ulkopuolella ei ole lakeja. On vain sanattomia periaatteita, joita enemmistö noudattaa:

– Löytäjä saa pitää, jos tavaran omistaja ei ole selkeästi osoitettu.
– Vieraita ei ole pakko auttaa, mutta jokaista vierasta kasvoa ei myöskään tapeta turhaan (resurssien haaskausta).
– Mikään ei ole väärin, jos saat yösi nukuttua.
– Epäilyksen vallassa, luota vaistoosi.