Liikkuva ominaisuus

Liikkuva ominaisuus on Cladesissa käytössä oleva pelimekaniikka, joka kertoo pelaajille hahmon yleiskunnosta. Hahmojen yleiskuntoa mittaavat stressi, mielenterveys ja mutatoituminen, joista stressi on ihmisten, mielenterveys hyveiden ja mutatoituminen syntien.
Liikkuva ominaisuus kirjataan hahmon hyväksemisen jälkeen seuranhakuun, jotta pelaajien on helppo päivittää sitä ja pysyä hahmojensa yleistilanteesta kärryillä, jos hahmoja on useampi.

Liikkuva ominaisuus on jaettu viiteen eri tasoon, joiden on tarkoitus auttaa pelaajia mittaamaan hahmojensa yleiskuntoa. Pelissä hahmot eivät käsittele liikkuvaa ominaisuutta eri tasoissa vaan adjektiivien kautta: normaali, vähän mutatoitunut, paljon stressaantunut, jokseenkin kajahtanut jne. Hahmot eivät siis esittele itseään syntinä, jonka mutatoituminen on gamma.

Hahmojen yleiskuntoa mitataan viidellä kreikkalaisella aakkosella, jotka ovat alfa, beta, gamma, delta ja omega. Asteikossa alfa on paras ja numeerisesti verrattavissa vitoseen, omega on huonoin ja verrattavissa ykköseen. Numeroiden sijasta käytössä on symbolit (tai sanat), ettei liikkuvaa ominaisuutta sekoiteta ominaisuuksiin.

Aakkoset ja niiden symboli:

Alfa - α
Beta - β
Gamma - γ
Delta - Δ
Omega - Ω

Liikkuva ominaisuus on nimensä mukaisesti asteikko, joka voi liikkua suuntaan tai toiseen tietyin säännöin. Poikkeuksen tähän tekee synnit ja mutatoituminen, mutta siitä alempana lisää.
Asteikon liikkuminen on kytköksissä siihen, miten hahmo toimii peleissä. Ihmisillä asteikko voi liikkua tilanteissa, jotka aiheuttavat mittavaa stressiä tai sitten, jos hahmo viettää rauhallista kalastuslomaa kaukana kaikesta. Hyveillä ja synneillä asteikon liikkuminen on suoraan kytköksissä psyykkisten kykyjen käyttämiseen tai käyttämättömyyteen.

Asteikon liikkuvuus on kiinni tilanteesta, jossa hahmo on. Kykyjä voi käyttää ns. säästeliäästi, joka tarkoittaa sitä, ettei liikkuva ominaisuus siirry alfasta betaan heti pienestäkin käytöstä. Esimerkiksi, jos hahmo käyttää kykyään säästeliäästi viiden peliputken verran, kuudennessa pelissä liikkuva ominaisuus laskee asteella. Radikaaleja muutoksia, jotka voivat tapahtua myös yhden pelin sisällä, tapahtuu silloin, jos hahmo käyttää kykyään selkeästi oman osaamisensa yli. Esimerkiksi kakkostason hahmo käyttääkin kykyä kolmostason veroisesti. Tässä auttaa kyvylle määritelty taitonumero.
Säästeliäät käytöt lisäävät sen hetkisen tason oireita/mutaatioita, joten täysin vaikutuksetta kykyjä ei voi varovaisuudesta huolimatta käyttää.
Ihmisten stressi toimii samalla logiikalla.

Liikkuva ominaisuus voi myös nousta huonommasta parempaan hyveillä ja ihmisillä. Stressi on ainoa ominaisuus, joka voi palautua myös heikoimmasta omega-tilanteesta, kunhan hahmo saa apua. Prosessi on pitkä eikä hahmo voi parantua yhden pelin aikana niin, että stressi on taas alfa.
Hyveiden mielenterveys voi parantua niin kauan, kun se ei laske gamman alapuolelle. Gamma on kuitenkin taso, josta palautuminen on heikompaa ja mikäli hahmo on pitkään jumissa gamma-tasolla, se ei enää palaudu. Kun mielenterveys on laskenut deltaksi, hahmolla ei ole enää mahdollisuutta parantua gammaksi. Tämän takia hyveillä on käytössä niin sanottu "vahva kakkonen", joka jää deltan ja gamman välille ja merkitään Δ+. Deltaplus tuo hahmoille hieman liikkumavaraa vielä ennen, kuin mielenterveys on menetetty lopullisesti.

Synneillä liikkuva ominaisuus ei nimityksestään huolimatta liiku, kuin huonompaan suuntaan. Tämä johtuu siitä, ettei syntien ulkonäölliset muutokset peruunnu, vaikka kykyä ei enää koskaan käytettäisi. Syntien kykyjen käyttö on siis vaarallisempaa ja harkinnanvaraisempaa, kuin hyveillä. Tämä vain korostaa syntien jo lähtökohtaisesti huonompaa asemaa hyve-geenin korruptoituneena mutaationa.

Liikkuva ominaisuus ja se, kuinka herkästi se lopulta liikkuu huonommaksi tai paremmaksi, on paljon kiinni hahmosta itsestään. Hahmoilla ei ole suoraa tietoa, kuinka paljon kykyä voi käyttää ennen, kuin se vaikuttaa liikkuvaan ominaisuuteen. Kykyjen käyttö ja kehittäminen on yksilöllistä, jolloin toiset ovat herkempiä, kuin toiset.

Kun hahmo tulee peliin, stressin, mielenterveyden tai mutatoitumisasteen ei tarvitse olla paras vaan se voi olla myös alempi niin halutessaan.

Vielä kertauksena lajit ja niiden liikkuva ominaisuus:

Hyveet - mielenterveys
Ihmiset - stressi
Synnit - mutatoituminen

Vaikutus

Kun hahmon yleiskunto heikkenee, se heijastuu myös toimintakykyyn ja taitoihin. Esimerkiksi ihmisen kyky havainnoida ja sisäistää asioita heikkenee pitkäkestoisen stressin myötä, joten jos stressi on Δ, hahmon havainnointikyky ei ole enää 4 tasolla, jossa se normaalisti olisi.

Hyveillä ja synneillä selkein vaikutus on kyvyn hallintataidon ja liikkuvien ominaisuuksien välillä. Jos psyykkisen kyvyn hallinta on korkealla, hahmon mielenterveys tai mutatoituminen ei voi olla enää kovinkaan hyvä. Koska kyvyt tarvitsevat harjoittelua, tarkoittaa se sitä, että kykyä käytetään usein ja se vaikuttaa liikkuvaan ominaisuuteen.

Stressi

"Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla tai ylittyvät."
- Terveyskirjasto, yksityislääkäri Antti S. Mattila

Stressiä on tiedetysti hyvää ja huonoa, mutta tämä mittari mittaa nimenomaan huonoa stressiä, joka on siis jatkuva stressitila, joka vaikuttaa negatiivisesti hahmoon. Hahmot voivat kokea myös hyvää stressiä, mutta se on sen verran lyhytkestoista, ettei sitä ole järkevää huomioida.
Stressiä voi aiheuttaa mm. äkilliset elämänmuutokset, liiallinen vastuu omiin kykyihin nähden, sosiaaliset suhteet ja traumaattiset tapahtumat. Tarpeeksi vakava trauma voi johtaa myös akuuttiin stressihäiriöön tai posttraumaattiseen stressihäiriöön (tunnetaan myös traumaperäisenä stressihäiriönä).

Stressin yleisimpiä oireita ovat mm. päänsärky, vatsavaivat, flunssakierre, ärtyneisyys, jännittyneisyys, levottomuus, ahdistus ja muistiongelmat. Vakavaan stressitilaan kuuluu myös vaikeudet tehdä päätöksiä, uniongelmat (osalla nämä voivat tulla jo lievässä stressissä) ja masentuneisuus.
Stressiä hoitaa pääasiassa aika, jonka aikana ihminen voi mm. puhua stressiä aiheuttavasta asiasta, rentoutua ja ladata akkujaan, liikkua ja kehittää optimistista ajattelutapaa – maailmanlopun rajoissa tietenkin.

Alla on taulukko, joka auttaa määrittämään minkätasoisia oireita hahmoilla voi olla. Taulukko on hyveiden ja syntien osalta nähtävissä myös kyvyt-sivulla.